Opstart af sag med privat socialrådgivning

Skridt for skridt: 

* Først skal der anmodes om sagsakter fra kommunen. Det kan jeg enten gøre med dit samtykke, eller du kan selv anmode om sagsakter. Når kommunen har modtaget anmodning om sagsakter har de 10 dage til at få dem sendt til enten dig eller mig. 

Når sagsakterne er modtaget skal jeg have læst dem alle igennem med henblik på en vurdering af om jeg kan hjælpe dig eller ej, og ikke mindst hvordan. Det er også her jeg kan lave et estimat over forventet tidsforbrug for din sag, så du kan danne dig et overblik over forventet pris. Jeg bestræber mig på, at kunne foretage denne vurdering inden for 7 dage. 

Selve tilbagemeldingen på min vurdering er ganske gratis - men gennemgang af sagsakter koster 450 kr. - se eventuel mere under priser: 

Priser

* Hvis jeg vurderer jeg kan hjælpe dig, udarbejder vi sammen en kontrakt der underskrives af begge parter. 

* Der vil herefter være løbende kontakt i din sag, afhængig af den hjælp du skal have. 

Partsrepræsentation:

* Hvis du ønsker jeg skal have den primære kontakt til kommunen, modtage relevante oplysninger fra kommunen, eller deltage i diverse møder, da vil det oftest være som partsrepræsentant. I det tilfælde udfyldes et skema med relevante oplysninger, og hvor du giver mig dit samtykke til, at lade dig partsrepræsentere. 

* At lade sig partsrepræsentere, kan være særlig godt i situationer hvor man er belastet eller i krise, og hvor man har svært ved selv at forholde sig til sin egen sag. 

* OBS - at lade sig partsrepræsentere betyder ikke, at du helt selv slipper for kontakt med kommunen. Loven tilsiger i mange tilfælde at du skal inddrages i din egen sag, og i de fleste tilfælde vil du selv skulle deltage i møder mv.  men alt kommunikation udover det vil foregå mellem kommunen og mig som din partsrepræsentant. 

Bisidder: 

* Du kan også vælge mig som bisidder. I modsætning til partsrepræsentant er en bisidder mere en støtteperson, der kan deltage i møder som et par "ekstra øre" men ikke en der som sådan kan blande sig i samtalen. 

En bisidder kan være god at have med, hvis man for eksempel har svært ved at huske hvad der blev sagt på mødet, eller hvis der er ting man bliver i tvivl om efter mødet. 

OBS: Da jeg endnu ikke lever fuld tid, af at være privat socialrådgiver, vil jeg bedst kunne deltage i eventuelle møder om eftermiddagen, og da jeg er landsdækkende vil det oftest være med virtuel deltagelse - gennem eksempelvis Teams. På den måde vil der heller ikke for dig være udgifter til kørsel. 

 

 

Sagsforløb - skridt for skridt

Sagsforløb - skridt for skridt