23-08-2022

Er det en god ide, at lukke jobcentrene?

Den kommende valgkamp er så småt gået i gang, og senest er Venstre kommet med et forslag om at lukke jobcentrene, og reformere hele beskæftigelsesområdet.

Men er det nu også en god ide, og vil det have den forventede effekt?

Når jeg læser artiklen henvises der næsten udelukkende til de ledige - altså de der er på A-dagpenge. Jobcentrene varetager dog mere og andet, end blot at hjælpe ledige i arbejde. De sagsbehandler også sygedagpengesager, kontanthjælp, ressourceforløb mv. ligesom de afklarer til fleksjob og førtidspension.

Samtidig formidler de kontakt til virksomheder der i høj grad bidrager til afklaringen af de borgere der har udfordringer udover ledighed - eksempelvis med handicap, anden sygdom og eller sociale problematikker.

Jeg er enig i, at tingene kan gøres bedre, smartere, mindre bureaukratisk osv. men jeg ser også nogle problemstillinger i forslaget. Jeg tror ikke det hjælper, at nedlægge jobcentrene, da de efter min mening ikke er problemet i sig selv. Hvis man vil løse problemet skal man kigge på det generelle system og ikke mindst lovgivningen.

Normalvis er jeg ikke imod privatisering - jeg er jo selv blevet privat socialrådgiver -

Men ved at øge udbuddet af aktører, der kan hjælpe til på beskæftigelsesområdet, hvor private skal konkurrere mod offentlig tilbud, da ser jeg følgende udfordringer:

  • At borgere ikke kan forvente den samme hjælp på beskæftigelsesområdet, hvilket jeg mener vil udfordre borgernes retssikkerhed.
  • At der opstår konkurrence hvor man har behov for at gøre sine "kunder" glade, hvilket ikke lader sig gøre ved at sanktionere, eller ved at give fleksjob eller pensioner der hvor de ikke er berettigede.
  • At det bliver svære med tværfagligt samarbejde, fordi så mange flere aktører skal samarbejde med andre dele af kommunen.
  • At det kan blive mere omkostningsfuldt med flere, og især private aktører hvis de selv får lov at prissætte deres ydelser.

Jeg er spændt på at se flere dele af udspillet, og hvordan de netop har forholdt sig til ovenstående problematikker, og så håber jeg de vil inddrage borgere, og sagsbehandler mv. i forhold til at kvalificere et fremtidigt og bedre beskæftigelsessystem.

Afslutningsvist omkring artiklen og Venstres udspil, så er jeg til gengæld meget enig i, at vi skal have sat borgeren i centrum.

Det kan du måske læse mere om i mit næste blog indlæg.